Právní upozornění

Údaje obsažené v této aplikaci byly připraveny na základě aktuálních informací platných k datu vydání s největší péčí, v žádném případě nenahrazují doporučení a pokyny lékaře či jiného zdravotnického profesionála. Před užitím léčivého přípravku Wobenzym čtěte pečlivě příbalovou informaci. Všechny informace obsažené v této aplikaci jsou informativní povahy a vydavatel nemůže být činěn odpovědným za jakoukoli případnou újmu, která by na základě praktického užití informací z této aplikace mohla uživateli vzniknout.

Využitím této aplikace vyjadřujete s uvedenými podmínkami svůj souhlas.

 

Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.